ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020

ಯುಜಿ ನೀಟ್ - 2020 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಸನಂಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿಲು -- ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಿಯೆ (ದಿನಾಂಕ:16/02 / 2021 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ )

ಯುಜಿ ನೀಟ್ - 2020 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಸನಂಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿಲು -- ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ - 2020 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಸನಂಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿಲು -- ಆನ್ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಸನಂಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ -- ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೊಂದಣಿ --ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಸನಂಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ -- ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೊಂದಣಿ -- ಸೂಚನೆಗಳು

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ಕೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೀಟು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮಾಪ್-ಅಪ್ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪ್-ಅಪ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದೃಢೀಕರಣ ಲಿಂಕ್

ಯುಜಿ ನೀಟ್- 2020 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ- ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 01-12-2020, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ FEE-PAY ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಧಾನ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರ

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020-ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020-ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020-ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020- ಕರ್ನಾಟಕ ಯುಜಿಇಟಿ -2020, ತರುವಾಯ ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಆದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 - ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 13-11-2020 ರ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ 2 ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ 3 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 13-11-2020 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020 - ಬೆಲ್ ಸಮಯ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ - ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020 - ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ (ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಷ್) ದಿನಾಂಕ 12-11-2020, ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ