ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 - ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 13-11-2020 ರ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ 2 ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ 3 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 13-11-2020 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020 - ಬೆಲ್ ಸಮಯ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ - ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ

ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2020 - ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ (ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಷ್) ದಿನಾಂಕ 12-11-2020, ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ