ಪಿಜಿಇಟಿ 2020

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- CAUTION DEPOSIT ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ -2 ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

KEA has received complaints from few candidates that the amount transferred has bounced back to their account. Hence final chance is given to the candidates to transfer the caution deposit amount till 11.07.2020 upto 4.00 pm through Net-banking (NEFT) only, since second Saturday is a bank holiday.

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - caution deposit ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

PGET 2020 - caution deposit payment link

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಜಿಇಟಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಛೆ ಗಳ ದಾಖಲೆ / ಮರುಜೋಡಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10-07-2020 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 2ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 17-06-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮುಖಂತರ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದುನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಇಂದಿನಿಂದ (ಅಂದರೆ 15.06.2020 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ) ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ನಮೂದು (ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ) ಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಇಎ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಹೊಸ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು(ಚಾಯ್ಸ್ ) ದಾಖಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ : ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸೀಟಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ(ಚಾಯ್ಸ್ ) ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು , ದಿನಾಂಕ 12-05-2020ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ / ನಂತರದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಗಳ ದಾಖಲೆ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು

ಪಿಜಿ ಇಟಿ 2020- ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020- ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲಿಸುವುದು ದಿನಾಂಕ 06-05-2020 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎನ್ ಬಿಇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 -ಸೂಚನೆ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಅಧಿಸೂಚನೆ