ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಪ್ರವೇಶ 2021

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - BANGALORE URBAN

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - BENGALURU RURAL

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - RAMANAGARA

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - BALLARI (BELLARY)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - BELAGAVI (BELGAUM)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - BAGALKOT

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - VIJAYAPURA (BIJAPUR)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - BIDAR

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - DAVANGERE

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - CHITRADURGA

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - CHIKKAMAGALURU

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - GADAG

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - HAVERI

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - DHARWAD

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - KALABURGI (GULBARGA)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - YADGIR

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - HASSAN

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ- CHIKKABALLAPUR

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - KOLAR

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - CHAMARAJANAGAR

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - MYSURU (MYSORE)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - MANDYA

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - UTTARA KANNADA

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - KOPPAL

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - RAICHUR

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ- DAKSHINA KANNADA

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - UDUPI

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - SHIVAMOGGA (SHIMOGA)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - TUMAKURU (TUMKUR)

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ - KODAGU

ಕ್ರೈಸ್ 2021 ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ