ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

30-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು
30-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ- ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 01-12-2020, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
30-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ(ದಿನಾಂಕ -30-11-2020, ಸಂಜೆ 4.00 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ)
29-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ.
29-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
29-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ- 2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಲಿಂಕ್
28-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಸೂಚನೆಗಳು
28-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೀಟುಹಂಚಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
28-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
27-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದೃಢೀಕರಣ ಲಿಂಕ್
27-11 UG-NEET- 2020 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ FEE-PAY ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
27-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
26-11 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ
26-11 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ
26-11 ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ
26-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
26-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-11-2020 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
25-11 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರ
25-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಧಾನ
25-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
25-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್ -2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ
25-11 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
25-11 ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು
24-11 ಯುಜಿ-ನೀಟ್- 2020 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ
24-11 ಯುಜಿ- ನೀಟ್ -2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಕ್ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ
24-11 ಯುಜಿ ನೀಟ್ -2020 ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ / ಆಯ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್ (ದಿನಾಂಕ - 24-11-2020, ರಾತ್ರಿ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)
23-11 ಯುಜಿ- ನೀಟ್ -2020 ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
23-11 ಯುಜಿ- ನೀಟ್ -2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
22-11 ಇಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
22-11 ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ
22-11 ನೀಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ
21-11 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ
21-11 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ .

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ GOK ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಡಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಇತರೆ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಶ್ ), ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಅರಣ್ಯ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ), ಬಿಟೆಕ್ (ಡೈರಿ ಟೆಕ್), ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (ಫಿಶರೀಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್), ಅಕ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಅಗ್ರಿ ಎಂಗ್ಜಿ) ), B.Sc. (ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಕೋ-ಆಪ್), ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ 1994ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2006 (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು) ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/212/ ಟಿಇಸಿ 2006 ದಿನಾಂಕ 20-12.2006ರ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ``ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'' (ಕ.ಪ.ಪ್ರಾ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.