ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಇಟಿ 2022 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು.ಜಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಕರಡು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾಗಿ. Attention to Candidates-- Instructions to Candidates --The candidates who have studied in CBSE / CISCE & have mentioned name of one school only from 1st Std. to 12th Std. and have already got their study certificate verified from BEO office for min. 7 years from 1st Std. to 10th Std. need not worry. Their names have been removed from the rejected list hosted on 09-09-2022. Only those candidates who fall short of 1 or more years of study to fulfill the requirement of min. 7 years of study in Karnataka and 10 years in Rural schools & 10 years in Kannada medium respectively for Rural & Kannada medium quota claim, need to visit BEO office on 12th/13th Sep 2022, add the missing study periods online and get verified from BEO as well. -Sd- Executive Director KEA ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ RD ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿ - ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ (371J) RD ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗ Rd ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ RD ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

28-09 ಪರಿಷ್ಕೃತ UGCET 2022 ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ
28-09 Candidates, who have not uploaded photo, signature & thumb impression/ partially filled PGET 2022 online application can upload, fill completely and declare & submit. Can participate for document verification before last date as per schedule.
27-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ /ಬಿಪಿಟಿ/ಬಿಪಿಒ & ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ 2022 ಆಫ್‌ಲೈನ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
27-09 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CET 2022 ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ
27-09 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CET 2022 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್
26-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್/ಬಿಪಿಟಿ/ಬಿಪಿಒ & ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್.
26-09 DCET-2022 ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
26-09 DCET-2022 ಅನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
26-09 DCET-2022 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
26-09 PGET-2022 ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್
24-09 ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
24-09 B.Sc ನರ್ಸಿಂಗ್ BPT BPO & B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್
24-09 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಿಇಟಿ 2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ
24-09 B.Sc ನರ್ಸಿಂಗ್,BPO,BPT & B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ
24-09 B.Sc ನರ್ಸಿಂಗ್,BPO,BPT ಮತ್ತು B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
24-09 PET 2022 (ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ) PWD ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ .
24-09 B.Sc ನರ್ಸಿಂಗ್, BPT, BPO & B.Sc ಅಲೈಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
23-09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - 3
23-09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - 2
23-09 ಪಿಜಿಇಟಿ 2022 (ವೈದ್ಯಕೀಯ/ದಂತ) ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
23-09 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.
23-09 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2021-ತಿದ್ದುಪಡಿ
23-09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-1
23-09 KAH&VS ನ ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
21-09 BSc ನರ್ಸಿಂಗ್, BSc-AHS ಮತ್ತು BPO 2022 ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
20-09 ಪಿಜಿಇಟಿ 2022 (ವೈದ್ಯಕೀಯ/ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಅಧಿಸೂಚನೆ
19-09 ಪಿಜಿಇಟಿ - 2022 (ವೈದ್ಯಕೀಯ/ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್
19-09 ಪ್ರಕಟಣೆ
19-09 ಪಿಜಿಇಟಿ - 2022 ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ
19-09 ಪಿಜಿಇಟಿ - 2022 ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ (ವೈದ್ಯಕೀಯ/ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ)
19-09 ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ
19-09 ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಕ್ರೀಡೆ
16-09 ಪಿಜಿಇಟಿ -2022 (ವೈದ್ಯಕೀಯ /ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ)
16-09 ಪ್ರಕಟಣೆ - ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ -( UGCET 2022ರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಕಂಡಿಕೆ "ಸಿ,ಡಿ,ಇ,ಎಫ್,ಜಿ,ಎಚ್,ಐ,ಜೆ,ಕೆ,ಎಲ್,ಎಂ,ಎನ್ & ಒ" ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ )
16-09 ಕೆಇಎ ದಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಎ. ಎಂ . ಸಿ ಗಾಗಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
16-09 ಸುತ್ತೋಲೆ - ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಇಟಿ 2022
16-09 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿಇಟಿ 2022
16-09 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ / ಬಿಪಿಒ / ಬಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಎಎಚ್ಎಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್ - 2022
16-09 ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ
16-09 ಅಧಿಸೂಚನೆ
14-09 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು.ಜಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಕರಡು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾಗಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ GOK ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಡಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಇತರೆ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಶ್ ), ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಅರಣ್ಯ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ), ಬಿಟೆಕ್ (ಡೈರಿ ಟೆಕ್), ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (ಫಿಶರೀಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್), ಅಕ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಅಗ್ರಿ ಎಂಗ್ಜಿ) ), B.Sc. (ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಕೋ-ಆಪ್), ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ 1994ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2006 (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು) ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/212/ ಟಿಇಸಿ 2006 ದಿನಾಂಕ 20-12.2006ರ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ``ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'' (ಕ.ಪ.ಪ್ರಾ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.