ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ಧಿ
ಎಪಿಪಿ-ಕಮ್-ಎಜಿಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 10-12-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು 13-12-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಡಿ ಸಿಇಟಿ -2019 ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - ಹಿಂದಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 20 / 11 / 2019 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು 2019ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಇ.ಟಿ-ಎಂ.ಬಿ.ಎ/ಎಂ.ಸಿ.ಎ/ಎಂ.ಟೆಕ್, ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‍ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕಾಲೇಜು ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದಾಖಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

03-12 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019
13-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2019
13-11 ಎಪಿಪಿ-ಕಮ್-ಎಜಿಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 10-12-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು 13-12-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
12-11 ಡಿ ಸಿಇಟಿ -2019 ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್
11-11 ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಹೆಚ್ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಯಾಗಲು 12-11-2019, ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
08-11 2019ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಇ.ಟಿ-ಎಂ.ಬಿ.ಎ/ಎಂ.ಸಿ.ಎ/ಎಂ.ಟೆಕ್, ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‍ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕಾಲೇಜು ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ದಾಖಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
08-11 ಪಿಜಿಸಿ ಇಟಿ 2019 - ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್
06-11 ಪಿಬಿ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ - ಸೇವಾನಿರತ
06-11 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಎಎಚ್‌ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
05-11 ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - ಮರಾಠಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 12 / 11 / 2019 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
05-11 ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - ಹಿಂದಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 20 / 11 / 2019 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
05-11 ಪಿಬಿ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
05-11 ಎಂಪಿಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ
05-11 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ
04-11 ಹೈ-ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ
04-11 ಹೈ-ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
04-11 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಎಚ್ಎಸ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ಸುತ್ತಿನ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ
04-11 ಎಂಪಿಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ
04-11 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ
02-11 ಎಂಪಿಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ
02-11 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ
31-10 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಟಿ - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ GOK ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಡಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಇತರೆ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಶ್ ), ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಅರಣ್ಯ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ), ಬಿಟೆಕ್ (ಡೈರಿ ಟೆಕ್), ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (ಫಿಶರೀಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್), ಅಕ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಅಗ್ರಿ ಎಂಗ್ಜಿ) ), B.Sc. (ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಕೋ-ಆಪ್), ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ 1994ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2006 (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು) ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/212/ ಟಿಇಸಿ 2006 ದಿನಾಂಕ 20-12.2006ರ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ``ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'' (ಕ.ಪ.ಪ್ರಾ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.