ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

09-12 ಪಿಜಿಇಟಿ 2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 12/09/2023
01-12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ M-Pharma2023 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್
01-12 MSC_AHS2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್
01-12 MSC_MPT2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್
30-11 UGAYUSH-2023 ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ.30/11/2023
30-11 PGET-2023 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರೇ ರೌಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್.
30-11 UGAYUSH-2023. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೇವೆಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಜೆ 5.15 ಕ್ಕೆ 30/11/2023 ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
30-11 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ
30-11 ವೈದ್ಯಕೀಯ
30-11 ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ /ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.30/11/2023
30-11 UGAYUSH-2023 ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಲಿಂಕ್.
29-11 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್-2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರದ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
29-11 PG AYUSH-2023 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಚಲನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ/ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್.
29-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್-2023 ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
29-11 DCET-2023. ಚಲನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
29-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2023 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ .29/11/2023.
29-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2023 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತು.29/11/2023
29-11 ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
29-11 ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿ
29-11 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.29/11/2023
29-11 ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್/ಪಿಜಿ ಡೆಂಟಲ್ -2023 ಡಿಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ.29/11/2023
29-11 UG AYUSH-2023 ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಚಲನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ/ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಂಕ್.29/11/2023
29-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.29/11/2023
29-11 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ.29/11/2023
28-11 PG MEDICAL/DENTAL-2023 ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಹುದ್ದೆಯ ರೌಂಡ್ ನೋಟ್.
28-11 PB Bsc ನರ್ಸಿಂಗ್ NON ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ PH
28-11 PB Bsc ನರ್ಸಿಂಗ್ NON ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ HK
28-11 PB Bsc ನರ್ಸಿಂಗ್ NON ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ NHK
28-11 PB Bsc ನರ್ಸಿಂಗ್-2023 ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
28-11 PB BSC ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ NHK
28-11 PB BSC ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ HK
28-11 PB BSC ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ PH
28-11 PB BSC ನರ್ಸಿಂಗ್-2023 ಇನ್-ಸರ್ವಿಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
28-11 AHS ಲ್ಯಾಟರಲ್ PH
28-11 AHS ಲ್ಯಾಟರಲ್ NHK
28-11 AHS ಲ್ಯಾಟರಲ್ HK
28-11 AHS-2023 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
28-11 BPT ಲ್ಯಾಟರಲ್ PH
28-11 BPT ಲ್ಯಾಟರಲ್ NHK
28-11 BPT ಲ್ಯಾಟರಲ್ HK
28-11 BPT-2023 ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
28-11 AHS Regular ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ NHK ಮತ್ತು HK
28-11 PG MEDICAL/DENTAL-2023 ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ.
28-11 AHS ನಿಯಮಿತ NHK
28-11 AHS ನಿಯಮಿತ HK
28-11 AHS-2023 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
28-11 BPT ನಿಯಮಿತ ವಿಶೇಷ ಕೋಟಾ
28-11 BPT ನಿಯಮಿತ NHK
28-11 ಬಿಪಿಟಿ ನಿಯಮಿತ ಎಚ್.ಕೆ
28-11 BPT-2023 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
28-11 PGET 2023 -ಶುಲ್ಕ
28-11 ಖಾಸಗಿ, NRI, OTH,GM..etc ಸೀಟುಗಳು
28-11 HK ಮತ್ತು NON HK
28-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್-2023 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
27-11 PGET-2023 ಗಮನಿಸಿ.
27-11 UG AYUSH-2023 ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.27/11/2023
27-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್-2023 ವಿಶೇಷ ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಟ್ರೇ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.
27-11 DCET-2023 ಆಯ್ಕೆ,ಪಾವತಿ & ಸೇರ್ಪಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಂಕ್.
25-11 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಲಿಂಕ್.25/11/2023
25-11 ಡಿಸಿಇಟಿ -2023 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್
25-11 DENTAL
25-11 MEDICAL
25-11 PGET ವೈದ್ಯಕೀಯ/ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ 2023 ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ . 25/11/2023
25-11 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್.25/11/2023
25-11 ಪಿ ಜಿ ಆಯುಷ್-2023 ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ
25-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2023 ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತೃತ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.25/11/2023
25-11 PGCET-2023.ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿಂಕ್.(ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು(RANK) ಪಡೆಯದ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು "RESULT AWATING" ಯಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು).
24-11 ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
24-11 ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
24-11 PGCET-2023 RD ಎಂಟ್ರಿ ವಿವರಗಳು
24-11 PGET ವೈದ್ಯಕೀಯ/ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ 2023 ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 24/11/2023
24-11 HK RD ಸಂಖ್ಯೆ REJECTED LIST
24-11 HK RD ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
24-11 ಪ್ರವರ್ಗ RD ಸಂಖ್ಯೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
24-11 ಪ್ರವರ್ಗ RD ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
24-11 PGCET-2023 RD ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.24/11/2023
24-11 PGCET 2023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮೂದಿಸಲಾದ RD ವಿವರಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
24-11 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2023 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.24/11/2023
24-11 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ -2023 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.24/11/2023
24-11 PSI ನೇಮಕಾತಿ (ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ)- ಪ್ರಕಟಣೆ. 24/11/2023
24-11 HK ಕೋಟಾ - ಕಟ್ಆಫ್
24-11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ - ಕಟ್ಆಫ್
24-11 ಡಿಸಿಇಟಿ-2023 ಅಣಕು ಹಂಚಿಕೆ ಕಟ್-ಆಫ್.
23-11 DCET-2023 ಅಣಕು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್.23/11/2023
23-11 ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಸೀಟುಗಳು.23/11/2023
23-11 P.B.BSC ನರ್ಸಿಂಗ್, BPT ,BPT(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ), BPO, B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ )2023 PWD ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆ. 23/11/2023.
23-11 P.B.BSC ನರ್ಸಿಂಗ್, BPT ,BPT(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ), BPO, B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು B.Sc ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ )2023 PWD ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆ. 23/11/2023.
23-11 DCET-2023 PWD ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ
22-11 ಪಿಎಸ್‌ಐ ನೇಮಕಾತಿ (ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ)- ಪ್ರಕಟಣೆ (22/11/2023)
22-11 PGCET 2023 MTECH ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್.
22-11 PGCET 2023 MCA ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್.
22-11 PGCET 2023 MBA ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ GOK ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಡಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಇತರೆ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಶ್ ), ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಅರಣ್ಯ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ), ಬಿಟೆಕ್ (ಡೈರಿ ಟೆಕ್), ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (ಫಿಶರೀಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್), ಅಕ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಅಗ್ರಿ ಎಂಗ್ಜಿ) ), B.Sc. (ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಕೋ-ಆಪ್), ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ 1994ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2006 (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು) ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/212/ ಟಿಇಸಿ 2006 ದಿನಾಂಕ 20-12.2006ರ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ``ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'' (ಕ.ಪ.ಪ್ರಾ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.