ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

26-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ -2020 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು, ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
26-02 ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ
26-02 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿಪಿಓ, ಬಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ- ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ-2020
26-02 ಬಿಎಸ್ಸಿ-ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ--2020
26-02 ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) -2020
26-02 ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ . ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ-2020
26-02 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ - 2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳ ದಾಖಲೆ
26-02 ಎಂಪಿಟಿ - 2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳ ದಾಖಲೆ
26-02 ಎಂ.ಫಾರ್ಮ್ - 2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳ ದಾಖಲೆ
25-02 ಭಾರತೀಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್- ಅಧಿಸೂಚನೆ
25-02 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಓ, ಪಿಬಿಬಿಎಸ್ಸಿ, ಎಹೆಚ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಟಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ -2020 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
25-02 ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು -ವ-ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
24-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ -2020 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು, ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
24-02 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಟಿ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ --ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
24-02 ಎಂ.ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್-ಡಿ (ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಲೌರಿಯೇಟ್) -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ --ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
23-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2020- ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ
23-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
22-02 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2020 - ಮಾಪ್ ಅಪ್ ಸುತ್ತಿನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆ
22-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ 2020 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
22-02 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2020 - ಮಾಪ್ ಅಪ್ ಸುತ್ತು
22-02 ಕ್ರೈಸ್ 2020 - ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
22-02 ಕ್ರೈಸ್ 2020 - ಬೆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್
22-02 ಕ್ರೈಸ್ 2020 - ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್ ಸೂಚನೆಗಳು
22-02 ಆರು ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ - ಇವುಗಳನ್ನು ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಲಿಂಕನ್ನು 22-02-2021 ರವರೆಗೆ 05:00 PM ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
19-02 ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಟಿ 2020 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
19-02 ಎಂ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ 2020 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
19-02 ಎಂ.ಫಾರ್ಮಾ ಕಾಲೇಜು ದೃಢೀಕರಣ
18-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ-ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
18-02 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್- 2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್
18-02 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ -2020 ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್
17-02 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
17-02 ಎಂ.ಫಾರ್ಮ್ - 2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಲಿಂಕ್
17-02 ಎಂಪಿಟಿ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಲಿಂಕ್
17-02 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಲಿಂಕ್
16-02 ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
16-02 ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ (ಎಂಪಿಟಿ) -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
16-02 ಎಂ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್-ಡಿ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
16-02 ಯುಜಿ ನೀಟ್ - 2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
15-02 ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ ನೀಟ್ 2020 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಲಿಂಕ್
15-02 ಯುಜಿ ನೀಟ್ - 2020 ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪರ್ಸನಂಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿಲು -- ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಿಯೆ (ದಿನಾಂಕ:16/02 / 2021 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ )
15-02 ಯುಜಿ ಆಯುಷ್-2020 ಕಾಲೇಜು ದೃಢೀಕರಣ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ GOK ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಡಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಇತರೆ ಸಮಿತಿ

ಸಂಘದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಶ್ ), ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೋರ್ಸುಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ. (ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. (ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಅರಣ್ಯ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ (ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ), ಬಿಟೆಕ್ (ಡೈರಿ ಟೆಕ್), ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ (ಫಿಶರೀಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಟೆಕ್), ಅಕ್ರಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಅಗ್ರಿ ಎಂಗ್ಜಿ) ), B.Sc. (ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಕೋ-ಆಪ್), ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ 1994ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2006 (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು) ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ / ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಆಯುಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀಡಿದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ/212/ ಟಿಇಸಿ 2006 ದಿನಾಂಕ 20-12.2006ರ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ``ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'' (ಕ.ಪ.ಪ್ರಾ) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.