ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ