ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

15-ಮಾರ್ಚ್-2019 ರಂದು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ - ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ / ಕೆಎಎಸ್

2 ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ರಾೄಂಕ್ ಗಳವಿಶ್ಲೇಷಣೆ -2019

ಡಿಸಿಇಟಿ 2019 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡಿಸಿಇಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ -2020 ಕಾಲೇಜು ಪೋರ್ಟಲ್ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019

ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019ಪಿಜಿಇಟಿ- 2019

ಎಂಸಿಎ, ಎಂಬಿಎ ಮತ್ತು ಎಂಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 31-08-2019 ರಂದು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ 2019- ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಡಿಸಿಇಟಿ 2019 ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 04.09.2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 04.09.2019 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019 - ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳುನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 04-09-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30 ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಇಎ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.

ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ 2019 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 08-09-2019 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

ಎಂಬಿಎಎಂಸಿಎ

ಎಂಟೆಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ 2019 ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 04.09.2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 04.09.2019 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಿಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019 ರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 03-09-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30 ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಇಎ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.ಎಂಸಿಎ ಲ್ಯಾಟರಲ್

ಎಂ ಟೆಕ್ / ಎಂ.ಆರ್ಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅರ್ಹತೆಕಾಲೇಜು ವಾರು, ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ 2019 - ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಟಿ - ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪಿಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019- ಅಣಕು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಅಣಕು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಬಿಎಎಂಸಿಎ

ಎಂಸಿಎ ಲ್ಯಾಟರಲ್ಎಂಟೆಕ್

ಡಿಸಿಇಟಿ 2019- ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019 - ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಇಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ

ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019 - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 11.09.2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ -ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಕೋಟಾಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಡೇ ಕಾಲೇಜ್

ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ -ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು - 2 ವರ್ಷಗಳು - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು - 2 ವರ್ಷಗಳು - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಪಿಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019- ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು
ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ 13-09-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು

ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

ಪಿಬಿ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) - ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಓ ,ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಬಿ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್- ಪಿ ಎಚ್

ಸೂಚನೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು: keauthority-ka@nic.in (ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ / ಕೆಎಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ / ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ -2017 - ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು) 16-09-2019 ಸಂಜೆ 05.30 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಆವೃತ್ತಿ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ - ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ / ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪಿಜಿ ಆಯುಷ್ 2019 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜು / ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.ಕೆ ಇಎ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಪಿಜಿಸಿ ಇಟಿ 2019- ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ 2019-ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪಿಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019- ಅಣಕು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಟ್ ಆಫ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ15-ಮಾರ್ಚ್-2019 ರಂದು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

15 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು1. ಕನ್ನಡ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,3. ಹಿಂದಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

4. ಉರ್ದು - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

6. ಇತಿಹಾಸ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,7. ಸೈಕಾಲಜಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

10. ಭೂಗೋಳ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

14.ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,17. ಗಣಿತ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ -ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 2 ಎ, 2 ಬಿ, 3 ಎ, 3 ಬಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 2 ಎ, 2 ಬಿ, 3 ಎ, 3 ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಕಲಿ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ - 16-ನವೆಂಬರ್-201609-ನವೆಂಬರ್-2016 ರಂದು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

09-ನವೆಂಬರ್-2016 ರಂದು ದಾಖಲೆಗಳನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಆಡಳಿತ09-ನವೆಂಬರ್-2016 ರಂದು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಅನುಬಂಧ-ಜಿ - ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಪಟ್ಟಿಅನುಬಂಧ-ಎಚ್ - ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಪಟ್ಟಿ

UGC - ನಿಯಮಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ - 02-Jan-2017

ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ1. ಕನ್ನಡ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ3. ಹಿಂದಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

4. ಉರ್ದು - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

6. ಇತಿಹಾಸ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ7. ಸೈಕಾಲಜಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

10. ಭೂಗೋಳ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

14. ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ17. ಗಣಿತ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ 19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ - 01-AUG-2016

01-AUG-2016 ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ01-ಆಗಸ್ಟ್-2016 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

16-ಜುಲೈ-2016 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 12 ಜುಲೈ-2016 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂಧ-ಎ - ವಿಷಯವಾರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಅನುಬಂಧ-ಬಿ - ವಿಷಯವಾರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂಧ-ಸಿ - ವಿಷಯವಾರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪಿಎಚ್- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ)ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ

ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕುಟುಂಬ ವರಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 21-04-2012 ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ದಿನಾಂಕ 26-12-2007ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವರಮಾನ ಮಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶUGC - ನಿಯಮಗಳು

ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಆಫ್-ಲೈನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಕೆಎಟಿ)

1. ಕನ್ನಡ -ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ3. ಹಿಂದಿ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

4. ಉರ್ದು -ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

6. ಇತಿಹಾಸ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ7. ಸೈಕಾಲಜಿ -ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

10. ಭೂಗೋಳ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ- ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

14.ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ17. ಗಣಿತ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು1. ಕನ್ನಡ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,3. ಹಿಂದಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

4. ಉರ್ದು - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

6. ಇತಿಹಾಸ -ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,7. ಸೈಕಾಲಜಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

10. ಭೂಗೋಳ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, 11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ -ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ- ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

14. ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,17. ಗಣಿತ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ- ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ- ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,25. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

ಪಿ ಎಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ( ಚಲನ ವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚ೯ ವಾಯು) ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿ).

ಚಲನ ವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚ೯ ವಾಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆಇಎ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 03-ಫೆಬ್ರವರಿ-2016 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಪಿಕಾರರ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಿ ಎಚ್ (ಅಂಧ / ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ) ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಇಎ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 3/02/2016 ರಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ / ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು